Produkter

Vi sammanställer dokumentation till ditt byggprojekt

Det kan bli många dokument som ska redovisas i slutskedet av ett byggprojekt och tiden tickar snabbt iväg när du behöver samla in dokumentationen från alla leverantörer. Med vår nya tjänst räcker det att du laddar upp din inköpslista för att automatiskt ladda ner din dokumentation. Du kan också söka på artikel- eller leverantörsnummer om det gäller enskilda varor. 

Så här enkelt laddar du ner din dokumentation

  1. Logga in på Woody.se. Klicka på Mina sidor högst upp till höger på sidan och välj sedan Slutdokument i vänsterspalten. 
  2. Här kan du skapa slutdokument från enstaka artikel-, leverantörs- eller FIF-nummer. Om du vill skapa slutdokumentationen baserat på en inköpslista väljer du det alternativet.
  3. Slutdokumentation från artikel-, leverantörs- eller FINFO-nummer: Fyll i numret för produkten och klicka på lägg till. Du kan också ladda upp en Excel- eller CSV-fil. Därefter väljer du vilka dokument du vill ladda ner. Sedan fyller du i det önskade filnamnet på din slutdokumentation, samt din e-postadress. Tryck på Skicka beställning på slutdokument.
    Slutdokumentation från inköpslista: Välj vilken inköpslista du vill använda till din slutdokumentation. Klicka därefter på Skapa slutdokumentation. Välj vilka dokument du vill ladda ner. Därefter fyller du i det önskade filnamnet på din slutdokumentation, samt din e-postadress. Tryck på Skicka beställning på slutdokument.
  4. Inom kort får du ett mejl med en nedladdningslänk. Klicka på den för att ladda ner din slutdokumentation!

Varför behöver jag samla ihop dokumentation till byggprojektet?

Syftet med slutdokumentationen är att beskriva objektets konstruktion och utformning för att samla information som är viktig både nu och i framtiden. Det handlar om att skapa förutsättningar för att utföra underhålls-, renoverings- eller rivningsarbete på ett sätt som inte äventyrar miljö och hälsa för vare sig hantverkare eller personer som vistas i huset. Om det skulle ske en olycka utgör dokumentationen ett viktigt underlag för att förebygga och minimera skadan så långt det går.

Därför ska det till exempel finnas information om farliga egenskaper, brandbekämpningsåtgärder och personliga skyddsåtgärder i säkerhetsdatabladet. Dessutom ska slutdokumentationen informera användaren om produktens hållbarhet och miljöpåverkan, som exempelvis avfallshantering och huruvida varan kan återvinnas.

Vad innehåller dokumentationen?

Vanligtvis behöver du samla in information som rör produktens säkerhet och hållbarhet. Ibland finns all denna dokumentation samlad i byggvarudeklarationen, men det händer att du måste komplettera med ytterligare dokument som till exempel säkerhetsdatablad och miljövarudeklarationen. Här har vi listat vad respektive dokument brukar innehålla:

Byggvarudeklarationen innehåller grundläggande data om allt från byggproduktens innehåll till hållbarhetsarbete och hantering under projektets olika faser: distribution, byggskede, bruksskede, rivning och avfallshantering.

Säkerhetsdatabladet redogör för beståndsdelarna i produkten och vilka risker den medför. Här hittar du till exempel åtgärder vid brand och oavsiktliga utsläpp, men också vilka fysikaliska och kemiska egenskaper produkten besitter, så att du kan hantera den på ett korrekt sätt.

Miljövarudeklarationen presenterar produktens miljöegenskaper och hur den påverkar miljön under sin livscykel. I dokumentet hittar du ofta information om råvaror, utsläpp, avfall och återvinning.

Spara tid

Har du koll på hur många olika byggprodukter ni har använt i projektet? Gissningsvis blir det rejäl pärm med produkter som ska redovisas i projektets slutskede. Om du ska samla in informationen manuellt kommer det garanterat att ta lång tid. När du handlar på Woody hjälper vi dig att sammanställa dokumentationen, helt automatiskt och helt utan kostnad. Dessutom kan du lägga din beställning när det passar dig, direkt på vår webbplats. Det tar några minuter för vårt system att sammanställa filerna, sedan skickar vi dem direkt till din mejl. 

Välj vilken dokumentation du behöver

När du beställer dokumentationen laddar du upp din inköpslista eller en Excelfil med artikelnummer. Därefter väljer du själv vilken information du vill ladda ner. Du får alla filer samlade på en plats, så att du slipper leta när du väl behöver dokumentationen.