Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Kundlöfte

Kundlöfte

Vi är ett stort antal bygghandlare som har skrivit under ett starkt gemensamt kundlöfte: att få ditt bygge att snurra! Vi är nämligen övertygade om att det finns mycket tid och arbete att spara i hela byggprocessen. Och det här vågar vi lova eftersom vi nu har varit med så länge. Många av oss har varit bygghandlare i flera generationer.

Sveriges Fria Bygghandlare

Vi är stolta bygghandlare med anläggningar över hela Sverige, som valt att gå samman för att värna det vi tycker är viktigt. Vi tror på lokal förankring, starka kundrelationer och ett genuint engagemang. Vi är fria och stolta företagare tillsammans som Sveriges Fria Bygghandlare. Där stödjer vi varandra utan att tappa det som är unikt för varje enskild bygghandel. Alltid med genuint engagemang, bred kunskap och service utöver det vanliga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundlöfte och gemensamma värderingar

Vårt kundlöfte är uppbyggt kring de sju kuggarna; Produkter, Kunskap, Gemenskap, Utbildning, Tjänster, Lokala och Logistik. Alla dessa har en viktig roll för resultatet i ditt projekt och det är också genom dessa
Vi får ditt bygge att snurra! Läs mer om varje kugge i vänsterspalten!